About Us

บริษัท เซริท อินโนเวชั่น จำกัด


บริษัท เซริท อินโนเวชั่น ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
เราคือผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านธุรกิจออนไลน์ครบวงจร เรามุ่งเน้นพัฒนาผลงานให้สามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้มากที่สุด เน้นให้คำปรึกษาด้วยข้อมูลที่เป็นจริง ไม่หวังผลทางการขายทำให้ปัจจุบันนั้น ลูกค้าที่ใช้บริการกับเราได้ช่วยบอกต่อบริการของเราแบบปากต่อปาก


บริการด้านการพัฒนาเว็บไซต์

เราให้บริการพัฒนาเว็บไซต์ในทุกรูปแบบ อาทิ เว็บไซต์โปรโมทธุรกิจ เว็บไซต์หน่วยองค์กรเอกชน หน่วยงานราขการ เว็บขายสินค้าออนไลน์ เว็บ-เบส แอฟพลิเคชั่น ระบบบริหารงานราชการและองค์กรเอกชน
ระบบควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสผ่านเว็บไซต์ และอื่นๆ อีกทั้งยังให้บริการระบบ

 

บริการด้าน Network Service

เราให้บริการ Web Hosting , Mail Server ,  VPS  และ จดโดเมน เราเลือกใช้เครื่อง Server ที่มีประสิทธิภาพ ติดตั้งใน CAT Data Center ซึ่งเป็นศูนย์ให้บริการระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีความเสถียรภาพสูง มีความปราณีตในการ Configuration ระบบ เพื่อรองรับเว็บไซต์ลูกค้าของเรา  อีกทั้ง เราคือผู้เชี่ยวชาญด้าน Programming ที่คอยให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา สำหรับผู้ใช้บริการที่นำ Web มาติดต้ังใน Web Hosting ของเรา

 

บริการด้าน การตลาดออนไลน์

เราคือ Google Partner ให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำการตลาดในรูปแบบออนไลน์ บริการโฆษณาเว็บไซต์ด้วย Google Adword ที่จะช่วยทำให้ธุรกิจของลูกค้าประสบความสำเร็จ อย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อน

 

 

" เรายินดีให้บริการ ด้วยความเต็มใจ"