Contact Us

ชำระค่าบริการ

 

โอนเงินเข้าบัญชี

  ธนาคาร ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี

 

ธนาคารทหารไทย

 

เสรี อิทธิจันทร์  ออมทรัพย์

 

057-2-23046-4

 

ธนาคารกรุงเทพ

 

เสรี อิทธิจันทร์ ออมทรัพย์

 

028-0-37211-1

 

 

แจ้งชำระเงิน หลังจากชำระเงินแล้ว
ส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ seree@worldwidesof.com

หรือโทร 085-4479905